25/04/16  Tin của trường  645
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Phổ thông DTBT TH Ngọc Khê.